Denne teknologien kan spille en nøkkelrolle i det norske hydrogeneventyret

Den ser litt ut som en varmtvannsbereder. Men inni skjuler det seg et norsk teknologisk gjennombrudd som ikke bare gir rent hydrogen, men som kan spille en viktig rolle når storindustrien skal få fortgang i CO2-kuttene.

Tanken er i realiteten en separator, og er en norsk oppfinnelse. Hvis man sender en gassblanding gjennom den, for eksempel reformert naturgass, kan den hyperraskt skille ut rent hydrogen. 

Teknologien kan bli et nytt norsk industrieventyr. Markedet som kan ha behov for denne typen hydrogenteknologi er stort, og spenner over en rekke industrisektorer og formål. 

Å kunne separere rent hydrogen fra gass er en gyllen egenskap i en tid med energikrise og behov for en radikal endring av energimiksen i verden for å kunne oppfylle krevende, men nødvendige utslippskutt.

ET TEKNOLOGISK GJENNOMBRUDD

Men la oss først spole noen år tilbake: Året er 2018. Det er en kald februardag i Trondheim, i et tradisjonsrikt industriområde med Nidelva stille og vakker rett ved siden av. Her holder selskapet Hydrogen Mem-Tech til.

Grunnlegger og administrerende direktør Thomas Reinertsen og hans team av smarte, nysgjerrige hoder har lenge jobbet med utgangspunkt i noen spennende forskningsfunn fra Sintef: Ved å bruke en flortynn membran laget av det svært kostbare metallet palladium, er det mulig å skille ut rent hydrogen fra naturgasser. Men membranen floker seg, bokstavelig talt.

- Vi så oss lenge blinde på hvordan vi skulle gjøre dette, forklarer Reinertsen fem år senere.

- Det har alltid handlet om rør i olje- og gassverden som vi har bakgrunn fra. Men forsøkene på å legge membran av palladium rundt rør funket ikke, forklarer Reinertsen og utdyper:

- Det er vrient å få rør til å være helt rette når de blir lenger enn 50 centimeter, da svinger de litt, og så får de rynkete membran. Ovale rør og mange koblinger gjør det sårbart for vibrasjoner over tid. Dette leder igjen til fare for lekkasje. Men denne vinterdagen på kontoret hadde vi eureka-øyeblikket: Vi må ha et flatt design!

RIGGET FOR DET GRØNNE SKIFTET

Der og da skiftet Hydrogen Mem-Tech kurs. De lot rør være rør, og endte opp med dagens løsning: Separatoren som kan skille ut rent hydrogen i rekordfart. Nå definerer selskapet seg mer som en scale-up mer enn en start-up

Ut av en nyoppusset fabrikkhall rulles det ut separatorer til hele verden. Noen av leveransene er så hemmelige at vi ikke får lov til å skrive hvem kundene er, eller hva slags spennende prosjekter de er involvert i.

- Vi er litt rastløse av oss. Jorda snurrer alt for sakte. Derfor prøver vi å rigge oss på en slik måte at vi kan holde høy fart. Det er avgjørende for både industrien og kloden at vi får opp tempoet i dette grønne skiftet, understreker Thomas Reinertsen.

SLIK FUNGERER SEPARATOREN

Forenklet forklart sørger separatoren for å rense gassen som sendes inn. Den skiller ut rent hydrogen på den ene siden og restkomponentene, som kan være CO2, metan, CO, nitrogen eller andre ting du helst ikke vil slippe ut, på den andre siden. 

- Teknologien vår er liten og lett. Det er ingen bevegelige deler, alt handler om trykkdifferanse. Trykket presser gassen gjennom palladium-membranen. Fordi vi har et design der det er en ganske stor flate av palladium som tar imot gassen, klarer vi å hente ut mer hydrogen enn med konkurrerende teknologier, til en lavere kostnad, forklarer Reinertsen. 

Palladium-membranen ser ut som en spesielt tynn variant av aluminiumsfolien du bruker på kjøkkenet. Selve separatoren tempereres med en varmekabel som er innlemmet i skallet, og trenger ingen pumper eller ventiler. Alt handler om trykkforskjell.

- Det har vært viktig for oss at separatoren skal være enkel å sette opp. Mange tilsvarende teknologier for hydrogenproduksjon er tidkrevende å bygge, og derfor også kostnadskrevende, forklarer Thomas Reinertsen. 

Omfattende installasjonsprosesser er en klassisk kostnadsbombe, og kan fort lede til uoversiktlige scenarier som i norsk sammenheng gjerne sender tankene til Mongstad-anlegget.

- Hydrogen Mem-Techs teknologi bidrar til å skape finansiell forutsigbarhet. Ingenting koster mer for kunden enn uplanlagt stans eller nedetid, mens vi i praksis kan gjøre et raskt separatorbytte om noe skulle gå galt.

SELVSIKRE OG YDMYKE

Store industriaktører rapporterer om at Hydrogen Mem-Tech-separatoren åpner opp et mulighetsrom for å løse svært presserende utfordringer knyttet til å rense gass og løse strenge utslippskrav. 

- Det kommer til å bli dyrt å slippe ut på dagens nivåer, hvis du får lov i det hele tatt. Samtidig er vi avhengig av å samarbeide med denne typen virksomheter for å kunne forløse potensialet i teknologien, reflekterer Hydrogen Mem-Tech-grunnleggeren.

- Dette må være en forsknings- og utviklingsdugnad med mange gode krefter. Potensialet for hydrogen er så stort. Mye av infrastrukturen er på plass for å kunne erstatte eksisterende energikilder med rent hydrogen. Vi har selvtillit på vegne av hva slags bidrag vi vår teknologi kan spille i dette, samtidig som vi er ydmyke på at vi selv ikke har alle svarene.